top of page
IMG_3240.JPG

קואוצ'ינג באירגונים

פיתוח מנהלים

בעלי תפקידים

נותני שירותים

איתקה מציעה סידרה של סדנאות קואוצ'ינג, הרצאות והשתלמויות שמטרתן להקנות למשתמשים בהן את הכלים ואת היכולת להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם – ובעצם בפנינו אנו כולנו - בחיים האישיים, מול בן/בת הזוג, הילדים, המשפחה, החברים והקהילה, וגם במקום העבודה, מול מנהלים, עמיתים ואלה אשר כפופים לנו. בעזרת יכולת התבוננות ופיתוח הבנה ומודעות, נוכל להתקדם לעבר השגת המטרות שהצבנו לעצמנו, להגשים את עצמנו, ולחיות חיים טובים ומלאים יותר.

 

סדנאות קואוצ'ינג באירגונים:

 

תחושת רווחה  - Wellness, או Well-being - היא תחושה סובייקטיבית המבוססת על פרמטרים שונים כמו רווחה כלכלית, מצב בריאותי, מערכות יחסים, ביטחון תעסוקתי, שייכות למשפחה ולקהילה, ועוד...  אירגונים אינם יכולים תמיד להשפיע על כל הפרמטרים הללו, ועדיין, אם נצליח להשפיע לטובה ולו על חלקם – עשוי הדבר לשפר בצורה משמעותית את תחושת ה Well-Being של העובדים ואת התחושה שלאירגון באמת אכפת מהם.

 

איתקה מבקשת לייצר ביחד איתכם תשתית אשר תאפשר לעובד להרגיש שהוא חשוב ומשמעותי לאירגון. בתיאום עם מחלקת הרווחה של האירגון אנו נציע תווכנית העשרה והעצמה הכוללת הרצאות, סדנאות, פעילויות חברתיות שונות, ימי ספורט וטיולים. אנחנו מאמינים שביחד, ע"י בניית פרוייקט שיתאים לערכי ותרבות חברתכם, נוכל לייצר: 
 

  • קהילה פנים אירגונית ותחושת שייכות.

  • תחושת הישגיות.

  • תחושת הגשמה עצמית, והעצמה

  • שיפור במצב הבריאותי ומצב הרוח של העובד
     

סדנאות איתקה מותאמות למנהלים מחד, ולבעלי תפקידים שונים בתוך מחלקות האירגון, מאידך. מאז תחילת הדרך, רצות סדנאות אלה בהצלחה מרובה, בין היתר בחברות אוסם, סילקו, כלמוביל, פרטנר,ומטומי  - חברות בעלות אופי פעילות שונה לחלוטין זו מזו, ובהתאם, בעלות תמהיל שונה של אוכלוסיית עובדים. תוצאות התוכניות, יש לציין בשמחה, עולות אפילו על ציפיותינו שלנו!

פרוייקט Well Being בחברת

Matomy Media Group, 2017

bottom of page