top of page
IMG_3247.JPG

סדנאות הורים וילדים

שינוי אמיתי אצל ילד צריך להתחיל בהורים, וכשרוצים לחולל שינוי אצל קטין, נוכחותו של ההורה ולעתים אף השתתפותו הפעילה בפעילות שנערכת לילד חשובה מאין כמוה.

סדנאות איתקה משולבות הורים וילדים רצות בבתי הספר כחלק מתוכנית ההכלה וההשתלבות (תוכנית מאושרת משרד החינוך: 2455). בסדנאות אלה לוקחים חלק הורים וילדים שמעוניינים בכך, כמובן, ולעתים יפנה בית הספר לסדנה הורים שיראה לנכון במיוחד, עפ"י היכרות אישית. הסדנה מתאימה ותורמת לכולם.

בסידרת מפגשים (בד"כ שישה עד שמונה מפגשים בני שעתיים כל אחד), משלבת התוכנית נושאים נבחרים מתוך סדנת איתקה - הרגלים מנצחים; כמותה היא משלבת מפגשי הנחיה ואימון (קואוצ'ינג) הכוללות הרצאות וסדנאות מעשיות, משחקים, סרטונים, סדנאות קלפים ועוד, עם שיחות אימון אישיות הנערכות עם זוגות ההורים והילדים.

התוכנית פועלת באופן שהותאם במיוחד להורים-ילדים ביחד. גם כאן אנו נשים דגש על העצמה והכרה של הילדים בנקודות החוזקה שלהם עצמם; נדבר על זיהוי והבנה של הערכים האישיים המניעים כל אחד מאיתנו, מהי משמעותם של הערכים החשובים לנו ביותר ומהי השפעתם על המוטיבציה  הפנימית שלנו? נעמיד אלה מול אלה את בחירות ההורה ואת אלה של הילד לערכים החשובים להם ביותר - אילו קונפליקטים נזהה בין הבחירות? נברר איך אפשר לקרב ולגשר עליהם בתקשורת בין אישית אפקטיבית.

נדבר גם על המשמעות של חיים פרואקטיביים, על לקיחת יוזמה ויכולת תכנון ברוורס (מהי התוצאה הסופית שאני שואף אליה? מה אני צריך לעשות כדי להגיע אליה?), על יכולת הבחירה, מה מביא לנו סיפוק?.... התפתחות תמידית - "השחזת המסור" שלנו, ומנגד: מהם חסמי ההצלחה שלנו? אילו סטריאוטיפים אנחנו שמים על עצמנו ועל אחרים? איך נתמודד עם תבניות חשיבה (גנטיות, חינוכיות וסביבתיות), נדבר על לקיחת אחריות אישית, ואיך נהווה דוגמה אישית. נדבר על סמכות הורית  החשובה כל כך הן להורים, הן לילד, אשר לו היא עוזרת למצוא את מקומו בבית. נלמד גם שיעור בניהול עצמי של הזמן שלנו ע"י סדנה ומשחק; ניהול משימות - חשוב אל מול דחוף, המשמעות של יצירת זמן אפקטיבי נוסף; תקשורת בין אישית אפקטיבית: שפת גוף, דיבור, הקשבה, המוח הסוציאלי והמערכת העצבית הסימפתטית - והשפעתה על התקשורת שלנו עם הזולת; התמודדות עם כשלונות ועוד.

מטרתה של הסדנה היא לסייע ביד ההורים והילדים לפתח שפה משותפת של התבוננות, של ערכים, ושל פרואקטיביות. ההורה יבין טוב יותר מה, בעצם, קורה אצל הילד שלו. אצל ילדים עם ליקויי למידה, למשל, ו/או הפרעות קשב וריכוז, נתעכב על מה שמתחולל הורמונלית אצל ילד כזה. הבנה טובה כזו, בכוחה להביא להיווצרותה של שפה חדשה בבית: שפה של ערכים, של פרואקטיביות, של תקשורת מקרבת, ושל הכלה והקשבה שמאפשרת ביטחון, צמיחה והתפתחות.

bottom of page