top of page
9de1da91-222b-4103-ac54-cd49c015edd6.jpg

קבוצות ריצה:

בוגרים;

ילדים ונוער;

ריצה - כך אנו סבורים באיתקה - אינה מטרה בפני עצמה. ריצה היא אמצעי. לילדים ולמבוגרים, מגיל 0 ועד 120 הריצה מעניקה תחושה של בריאות, ביטחון בידיעה שאנו עושים דבר טוב למען עצמנו, תחושה של השתייכות לקהילה, חברים חדשים ואפילו - אמון ואמונה בגוף שלנו בזמנים קשים. בריצה יש הקרבה, התמדה ומאמץ, לימוד דחיית סיפוקים ועוד, ובקבוצות ריצה, בין האנשים המתמידים לקחת בה חלק מתפתחות דינמיקות קבוצתיות נפלאות.

איתקה פתחה את קבוצת הריצה הראשונה שלה באפריל 2016. 5 אנשים השתתפו באימון הראשון, ומכיוון שזה היה יום גשום נערך האימון בכלל בסלון, עם תחנות של תרגילי חישוקים, דלגיות ועוד :-) היום יש באיתקה 7 קבוצות (3 קבוצות מבוגרים ו 4 קבוצות ילדים ונוער) המונות כ 160 רצים ורצות. האימונים נערכים פעמיים בשבוע ובנוסף להם נערכות בקביעות עשרות (בעצם מאות ואלפי) פעילויות/אימונים בשבתות, בחגים ובשעות שאחרי, ברחבי הארץ והעולם. קבוצות הווטסאפ של קבוצות הריצה מזמזמות פעילות אינסופית הנעה בין פרגון אין קץ לכל מי שעושה מה, לבין פתרון משברים עולמיים, ויכוחים פוליטיים, אפיית חלות, ריקודים בחתונות של חברי הקבוצה ושל ילדיהם ועד התארגנויות להתנדבויות בימי קורונה, ועוד היד - וגם הרגל - נטויה.

 

 

ימים, שעות ומיקום פעילויות:

בוגרים מתחילים ימים א', ד' 20:30-21:30. האימונים נערכים במגרש האימונים בכניסה לשכונת פסגות אפק, רח' יגאל אלון 2

 

בוגרים, ערב ימים א', ג' 20:30-21:30. האימונים נערכים במגרש האימונים בכניסה לשכונת פסגות אפק, רח' יגאל אלון 2

בוגרים, בוקר ימים א', ד' 05:45-06:45. האימונים נערכים במגרש האימונים בכניסה לשכונת פסגות אפק, רח' יגאל אלון 2

כיתות ג'-ו' ימים ב', ה' 17:00-18:00. האימונים נערכים במגרש האימונים בכניסה לשכונת פסגות אפק, רח' יגאל אלון 2

כיתות ז' ימים ב', ה' 18:00-19:00. האימונים נערכים במגרש האימונים בכניסה לשכונת פסגות אפק, רח' יגאל אלון 2

כיתות ח'-ט' ימים ב', ד' 19:00-20:00. האימונים נערכים במגרש האימונים בכניסה לשכונת פסגות אפק, רח' יגאל אלון 2

כיתות י-יב' ימים א', ד' 19:00-20:00. האימונים נערכים במגרש האימונים בכניסה לשכונת פסגות אפק, רח' יגאל אלון 2

bottom of page